Reception of the district executive committee

Address:
Leninskaya Street, 76
Shklov, Mogilev region 213010
Receiving room:
8 (02239) 3-44-81
E-mail: rik@shklov.gov.by

Main Telephone Directory

Telephone Directory

City

International telephone code

Mogilev

+375-22

Belynichi

+375-2232

Bobruisk

+375-2251

Bykhov

+375-2231

Glusk

+375-2230

Gorki

+375-2233

Dribin

+375-2248

Kirov

+375-2237

Klimovichi

+375-2244

Klichev

+375-2236

Kostukovichi

+375-2245

Krasnopolie

+375-2238

Krichev

+375-2241

Krugloe

+375-2234

Mstislavl

+375-2240

Osipovichi

+375-2235

Slavgorod

+375-2246

Khotimsk

+375-2247

Chausy

+375-2242

Cherikov

+375-2243

Shklov

+375-2239

Internet Resources